Doğankaya Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:70 Bafra / Samsun

Bafra Sera OSB Hakkımızda images
30
Sera İşletmesini Bünyesinde Barındırıyor
Bafra Sera OSB Hakkımızda

Orhan TAVLI
Vali
Yönetim Kurulu Başkanı

Bafra’nın tarım bölgesi olması, bölge insanının tarımda yaşanan gelişmelere ilgi duymaları, değişen iklim koşullarının bölgemizi seracılıkta avantajlı konuma getirmesi ve bölgemizin ihracat pazarına yakın olması gibi olanaklar Bafra’da Tarıma Dayalı İhtisas(Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına neden oldu.

Kuruluş çalışmalarına 2013 yılında başlanılan Samsun Bafra TDİ(Sera) OSB’nin kurucu ortakları Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası’ndan oluşmaktadır. Toplam büyüklüğü 1194 dekar olan OSB alanında 29 adet 24.000 m2, 1 adet 40.000 m2 olmak üzere 30 adet bitkisel üretim parseli ve 60.000 m2 büyüklüğünde endüstriyel tarıma yönelik sanayi tesis alanı bulunmaktadır. OSB alanında lojistik transfer sürecinin sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için tır-kamyon parkı, atık suların bertaraf edilmesi için modern paket tip atıksu arıtma tesisi gibi alanlar planlanmıştır. Ayrıca atık yönetim alanında planladığımız bitkisel atıkların geri dönüşümünü sağlayacak biyogaz tesisi ve güneş enerji panelleri sisteminden üreteceğimiz elektrik enerjisi ile birlikte Yeşil Dönüşüme uygun tam entegre Yeşil OSB olacaktır.

Bitkisel üretim parsellerinde sebze, süs bitkileri, fide yetiştiriciliği gibi üretim desenleri oluşturulabilecektir. Modern, tam otomasyonlu ve iklimlendirmeli seralarımızda tarım 4.0 koşullarına uygun sürdürülebilir, izlenebilir ve tarım-teknoloji entegrasyonun sağlandığı kontrollü üretim yapılacaktır. Tarımsal sanayi alanında meyve-sebze kurutma gibi tarımsal ürünlerin işlenmesine yönetim tesisler, soğuk hava deposu, sera ekipman ve otomasyon sistemleri gibi işletmeler yer alabilecektir. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak AR-GE merkezi, laboratuvar ve mesleki eğitim merkezi bölgemizdeki yatırımcılara da kolaylıklar sağlayacaktır.

Samsun Bafra TDİ(Sera) OSB, Bafra için bir rol model olacak, bölgemizde seracılık yatırımlarını cezbedici hale getirerek bu alanda yapılan yatırımların her geçen gün genişleyerek büyümesine katkı sağlayacak ve ekonomimize katma değer yaratacaktır. Amacımız Bafra’yı seracılıkta marka kent yapmaktır.

Merhaba, Nasıl Yardımcı olabilirim?